POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów  przez firmę Venus Galeria Grzegorz Wydro z siedzibą przy ul. Żeromskiego 24, 57-300 Kłodzko za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.galeria.sklep.pl.

Administratorem Danych Osobowych jest Venus Galeria Grzegorz Wydro.
Zbiór danych osobowych zgłoszony jest do rejestru danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych po numerem 151688.

Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Firma Venus Galeria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika sklepu Venus Galeria obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Venus Galeria nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego sklepu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Klient, który dokona zakupu w sklepie,  wyraża zgodę na  przetwarzanie i wykorzystywanie  przez sklep Venus Galeria  swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych,  ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.

 Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Są  wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy - wysłania zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę , w celu informowania o nowych produktach, promocjach oferowanych przez sklep Venus Galeria.

W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

Sklep galeria.sklep.pl umieszcza na swoich stronach odsyłacze (linki) umożliwiające użytkownikom i Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Sklep galeria.sklep.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

 

PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.galeria.sklep.pl Twoje Konto. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać, lub żądać zaprzestania ich wykorzystywania.

JAKIE DANE OSOBOWE

 Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

- Imię i nazwisko

- Adres e-mail

- Numer telefonu

- Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)

- Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)

- W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu  i realizacji zamówień składanych przez klientów. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

BEZPIECZEŃSTWO

Pełne dane adresowe, które są podawane przy wypełnianiu formularza zamówień są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) .  Jest to efektywne zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie danych przesyłanych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera. Wydawcą certyfikatu dla Venus Galeria  jest fima Webd.

SUBSKRYBCJA NEWSLETTERA ORAZ BEZPŁATNYCH KONKURSÓW

Zaprenumerowanie newslettera  wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać użytkownikowi newsletter. Imię pozwala spersonifikować wiadomości.

Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie www.galeria.sklep.pl. lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres biuro@galeria.sklep.pl.

PROŚBA O WYSTAWIENIE OPINII
Firma Venus Galeria wysyła poprzez sklep internetowy, po wykonanym zamówieniu, prośbę do klienta o wyrażenie opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. Opinia taka ukazuje się na portalu www.opineo.pl, z którym firma współpracuje. Firma Venus Galeria nie udostępnia portalowi Opineo.pl danych osobowych klientów.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Firma Venus Galeria zastrzega sobie prawo do wysłania tego rodzaju wiadomości w wyjątkowych przypadkach osobom , które dane osobowe posiada. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości firma Venus Galeria rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej sklepu i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp).

 Firma Venus Galeria nie wysyła do klientów oraz użytkowników serwisu reklam firm trzecich.


POLITYKA COOKIES (CIASTECZKA)

Niniejsza Polityka Cookies dotyczy stosowania plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej pod adresem www.galeria.sklep.pl


Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. 

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? 

Sesyjne pliki cookie 
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. 

Pliki cookie służące do analiz 
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. 

Pliki cookie używane do targetowania 
Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 

Usuwanie plików "cookies" 
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków. 

- Internet Explorer

- Firefox

- Google Chrome

- Safari

 


DANE STATYSTYCZNE

Podczas wizyty Klienta (użytkownika) na stronie sklepu venusgaleria.pl automatycznie zbierane są dane statystyczne (nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów (użytkowników) na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Klientach (użytkownikach). Dane te są zbierane automatycznie o każdym Kliencie (użytkowniku). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.